Rakennussiivous/Loppusiivous

Loppusiivous tavoitteet

Loppusiivouksen tavoitteena on poistaa rakentamisesta syntyvä lika näkyviltä ja piiloon jääviltä pinnoilta. Loppusiivous koostuu työnaikaisesta siivouksesta sekä kaksivaiheisesta loppusiivouksesta. Loppusiivouksella varmistetaan asiakkaan odotusten mukainen puhtaustaso. Rakennuksen aikaiselle ja loppusiivoustyölle on laadittu kaksi puhtausluokkaa: P1 ja P2

Rakennusten loppusiivouksesta vastaa ammattitaitoinen siivoustiimi jolla pitkä kokemus ja vaadittava ammattitaito työn toteutukseen.
Tiimi koostuu kotimaisesta esimiehestä sekä vakiosiivoojista.

Kaksivaiheinen P1-loppusiivous

Loppusiivouksen tarkoituksena on tilojen siistin ulkoasun lisäksi rakennuksen pölyttömyyden varmistaminen. Tämä tukee rakennustyölle asetettujen sisäilmatavoitteiden saavuttamista.

Loppusiivous koostuu kahdesta vaiheesta. Ensimmäisen vaiheen loppusiivouksen jälkeen suoritetaan kiinteistötekniikan toimintakokeet, minkä jälkeen on vuorossa loppusiivouksen toinen vaihe ennen rakennuksen luovutusta.

 

Loppusiivous, vaihe 1 (P1-taso) Loppusiivous, vaihe 2
 • Ikkunoiden pesu
 • Pattereiden, jäähdytyspalkkien yms. suojien poisto
 • Lattiasuojien poisto (uusitaan tarvittaessa siivouksen jälkeen)
 • Alakaton ylärakenteiden imurointi
 • Alaslaskettujen alakattojen ylätasojen puhdistus
 • Irtolian poisto taso- ja pystypinnoilta
 • Irtolian poisto kalusteiden ulko- ja sisäpinnoilta
 • IV-konehuoneen ja IV-laitteiden ulkopintojen puhdistus
IV-laite toimintakoe
 • Tilojen tarkistussiivous
 • Uusittujen lattiasuojien poisto
 • Tahrojen poisto pinnoilta
 • Pölyn poisto tarvittaessa taso- ja pystypinnoilta
 • Lattiapintamateriaalien käyttöönottopuhdistus
 • Tasapintojen ylläpitosiivous

 

Loppusiivouksen Puhtausluokat P1 ja P2

P1-siivous

P1-loppusiivouksen ensimmäisessä vaiheessa tilat on siivottu niin, että pinnoilla ei ole hienojakoista irtolikaa (esim. puu-, betoni- tai kipsipölyä), ja pintoja suojaavat muovit ja pahvit on poistettu. Vasta tämän jälkeen ilmanvaihtolaitteisto voidaan käynnistää ja testata ilman pölyn kulkeutumista ilmanvaihtolaitteistoon.

P2-siivous

P2-siivous on ns tarkistussiivous P1 vaiheen ja IV-laitteiden toimintakokeen jälkeen.
Clean4U tarjoaa loppusiivoukset  P1/P2-luokitusten mukaisesti.

 

Työmaanaikainen rakennussiivous

Rakennustyömaan siisteydestä ja puhtaudesta huolehditaan työmaanaikaisella siivouksella. Tavoitteena on vähentää rakentamisesta syntyvän pölyn ja lian määrää rakennusaikana. Siisti ja pölytön työmaa vaikuttaa työturvallisuuteen, työviihtyvyyteen ja se helpottaa myös työn tekemistä. Oikein toteutettu rakennussiivous vähentää pintojen uusimisen riskiä ja alentaa sitä kautta rakennuskustannuksia.

Työmaan puhtaudenhallinta

Pyydä tarjous!