clean4u logo

Rakennussiivous
Tampere & Pirkanmaa

Rakennussiivouksen tavoitteet

Rakennussiivous koostuu työnaikaisesta siivouksesta sekä kaksivaiheisesta loppusiivouksesta. Loppusiivouksen tavoitteena on poistaa rakentamisesta syntyvä lika näkyviltä ja piiloon jääviltä pinnoilta. Loppusiivouksella varmistetaan asiakkaan odotusten mukainen puhtaustaso. Rakennuksen aikaiselle ja loppusiivoustyölle on laadittu kaksi puhtausluokkaa: P1 ja P2

Rakennusten loppusiivouksesta vastaa ammattitaitoinen siivoustiimi jolla pitkä kokemus ja vaadittava ammattitaito työn toteutukseen. Tiimi koostuu kotimaisesta esimiehestä sekä vakiosiivoojista.

rakennussiivous työmaalla

Rakennussiivous työmaa-aikana

Rakennustyömaan siisteydestä ja puhtaudesta huolehditaan työmaanaikaisella siivouksella. Tavoitteena on vähentää rakentamisesta syntyvän pölyn ja lian määrää rakennusaikana.

Työnaikaisessa siivouksessa käytetään karkean jätteen poistossa suurtehoimuria tai lastaa ja hienopölysuodattimella varustettua imuria. Siisti ja pölytön työmaa vaikuttaa työturvallisuuteen, työviihtyvyyteen ja se helpottaa myös työn tekemistä. Oikein toteutettu rakennussiivous vähentää pintojen uusimisen riskiä ja alentaa sitä kautta rakennuskustannuksia.

Toimintakoesiivous tehdään ennen kuin ilmanvaihdon laitteiden suojaukset voidaan poistaa ja toimintakokeet aloittaa. Toimintakoesiivouksen jälkeen pinnoilla ei ole hienojakoista rakennuspölyä, kuten puu-, betoni- tai kipsipölyä, joka voi nousta ilmaan kosketuksen tai ilmavirran mukana. Pintoja suojaavat muovit ja pahvit on poistettu. Tämän vaiheen jälkeen tiloissa voidaan tehdä vain pölyämättömiä töitä.

Tarjoamme myös yksittäisten asuntojen remonttisiivouksia ja muutto/loppusiivouksia.

Loppusiivouksen Puhtausluokat P1 ja P2

Rakennusiivous P1-siivous

P1-loppusiivouksen ensimmäisessä vaiheessa tilat on siivottu niin, että pinnoilla ei ole hienojakoista irtolikaa (esim. puu-, betoni- tai kipsipölyä), ja pintoja suojaavat muovit ja pahvit on poistettu. Vasta tämän jälkeen ilmanvaihtolaitteisto voidaan käynnistää ja testata ilman pölyn kulkeutumista ilmanvaihtolaitteistoon.

Rakennussiivous P2-siivous

P2-siivous on ns tarkistussiivous P1 vaiheen ja IV-laitteiden toimintakokeen jälkeen. Clean4U tarjoaa loppusiivoukset P1/P2-luokitusten mukaisesti.
remonttisiivous

Kaksivaiheinen P1-loppusiivous

Loppusiivouksen tarkoituksena on tilojen siistin ulkoasun lisäksi rakennuksen pölyttömyyden varmistaminen. Tämä tukee rakennustyölle asetettujen sisäilmatavoitteiden saavuttamista.

Loppusiivous koostuu kahdesta vaiheesta. Ensimmäisen vaiheen loppusiivouksen jälkeen suoritetaan kiinteistötekniikan toimintakokeet, minkä jälkeen on vuorossa loppusiivouksen toinen vaihe ennen rakennuksen luovutusta.

Tarjouspyyntö

Palvelun tiedot

Kohteen tiedot

Asiakkaan tiedot